BMF KFT

Előnyeink

A multi cégek nagyságuknál fogva nehézkesek, bürokratikusak. Elveszik az emberközpontúság, ezzel a bizalom is, mely további félreértések eredője lehet. A működési költség az óriási szervezeti felállás mellett megnövekszik, melynek költségét a kivitelezési munkákra terhelik. A Megrendelő elbizonytalanodik, nem találja a saját szerepét a folyamatban.

A többlépcsős, szub-alvállalkozói rendszer a költségeket növeli, szervezést, működést, kommunikációt megnehezíti.

Cégünk szemlélete a minőség biztosítása, a vevő-központúság, melynek létét a kezelhető, átlátható szintű működés, átláthatóság biztosít. Nem a vállalkozói többlépcsős rendszerek eladása a célunk, hanem, a szakmailag elmélyült szakembergárda, saját gép és eszközállománnyal működtetett költség hatékony rendszerek üzemeltetése.